FacebookПідписатися на RSS

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Наказ МОН від 13,07.2021 року № 813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів

- Робота з літературним твором чи медіафайлом

- Критерії оцінювання письмових робіт учня/учениці з математики

- Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

- Читання напам’ять

- Усний твір та усний переказ

- Робота з мовними одиницями

- Діалог

- Аудіювання (слухання і розуміння прочитаного)

- Оцінювання тематичної діагностувальної роботи з математики

- Диктант та списування

- Критерії оцінювання письмових робіт учня/учениці з математики

- Критерії оцінювання усних відповідей з математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів

- Українська мова

- Я досліджую світ

- Математика

Особливості перевірки письмових робіт у зошитах та орієнтовні зразки оцінювальних суджень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ:
-ПОТОЧНЕ
-ТЕМАТИЧНЕ
-СЕМЕСТРОВЕ
-РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА

(наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

-ключові та предметні компетентності
-наскрізні вміння
-ціннісні ставлення.
Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Української мови та літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із Зарубіжної літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Англійської мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Інформатики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Історії

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Музичного мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Образотворчого мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Основ здоров'я

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Хімії

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Правознавства

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Природознавства

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Трудового навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень з Фізики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Фізичного виховання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із Захисту України

Кiлькiсть переглядiв: 612